image
Visie

Bewust en actief leren samen met anderen

Als begeleider van leerlingen streven we ernaar om de leerling geleidelijk aan los te laten en te motiveren zelf controle en verantwoordelijkheid te nemen over de eigen leeromgeving en het eigen leerproces.

We zetten gericht in op een kritisch denkvermogen op het gebied van vakinhoud, actualiteit, informatie en mensen.

Visie

De leerling staat centraal

Het VKO heeft als doelstelling elke leerling te stimuleren om dankzij zijn of haar eigen competenties en persoonlijkheid mondig, kritisch en constructief deel te nemen aan de maatschappij.

Daarom zetten we niet alleen in op betrokkenheid en autonomie, maar (h)erkennen we ook de diversiteit van onze leerlingen en grijpen die als ankerpunt om talentgericht te werken.

Onze school draagt groeigerichtheid op het gebied van studie-aanpak en mens-zijn hoog in het vaandel.

VKO Missie
VKO Missie
Visie

Open leer- en leefomgeving

Binnen onze school staat samen werken en samen leven met alle betrokkenen centraal. Via open communicatie trachten we een veilig leer-en leefklimaat voor iedereen te bekomen.

Een vlotte samenwerking tussen middenschool, externe partners en bovenbouw staat garant voor de continuïteit en kwaliteit van het leerproces van onze leerlingen. We streven ernaar om leerlingen in de mate van het mogelijke actief te betrekken bij het bepalen van lesthema's, activiteiten, de nodige inbreng te hebben bij ordemaatregelen,...

We streven ook naar een maximale betrokkenheid van de ouders.

Een open leer- en leefomgeving gaat samen met een open blik op de wereld. Binnen onze school zetten we dan ook maximaal in op een verantwoord en optimaal ondersteunend gebruik van ICT en sociale media.

Visie

Kwaliteit in lesgeven en evalueren

Binnen het lesgeven en evalueren wordt rekening gehouden met een veelheid aan factoren. De unieke kenmerken van elke leerling vormen steeds het uitgangspunt. Via onze zorgvisie met aandacht voor brede basiszorg , die wordt gedragen door het hele leerkrachtenteam en alle andere betrokkenen, willen we zo optimaal mogelijk inspelen op deze unieke kenmerken van elke leerling.

Vanuit leerlingenkenmerken, doelstellingen vooropgesteld in leerplannen en leerlijnen, bieden we een gedifferentieerd aanbod aan instructiemomenten en evaluatievormen. Werk- en evaluatievormen worden bewust en doelgericht gekozen in functie van lesdoelen en klasgroep. Een afwisseling tussen proces- en productevaluatie zorgt voor een brede kijk op de mogelijkheden van de leerling en speelt in op de verschillen tussen leerlingen.

Transparantie is essentieel. Daarom wordt er voldoende aandacht besteed aan feedback. We hechten veel belang aan doordachte en toekomstgerichte ori├źntatie en attestering binnen de huidige regelgeving

VKO Opwijk Missie