Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 2de leerjaar

Moderne Talen

Inhoud

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

Studierichtingsprofiel

  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, relatie taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, communicatieve vaardigheden, literatuur
  • Duits
  • Vierde moderne vreemde taal
  • Introductie tot taaltechnologie

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
  • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies)
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Gecombineerde studiegebieden (Global Communicatien, Intenational Affairs, Sociaal-economische Wetenschappen), Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement)

6de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 4
Duits 2
Spaans 2
Taaltechnologie 1
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
Verdiepingsmodule 2
Academische vaardigheden 1
Totaal 31