Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Bedrijfswetenschappen met optie informaticawetenschappen

Inhoud

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige
concepten om economische problemen op te lossen.

 

Studierichtingsprofiel

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Strategische planning en marketingbeleid
 • Aspecten van financiering
 • Accounting en analyse van de jaarrekening
 • Kostprijsberekening
 • Aspecten van sociaal en fiscaal recht
 • Andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Informatiemanagement en Multimedia, Toegepaste informatica
 • Gecombineerde studiegebieden: International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen
 • Industriële wetenschappen en Technologie, Informatica, Computerwetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden (digital design and development
 • Digital arts and Enterainment, Grafische en digitale media, Multimedia en communicatietechnologie 
 • Onderwijs

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Bedrijfswetenschappen 8
Informatica 4
Fysica 3
Totaal 33