3de graad - 1de leerjaar

Welzijnswetenschappen

Inhoud

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek, biologie en chemie.  Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en de (an)organische stoffen. Dit alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Studierichtingsprofiel

 • Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete thema’s m.b.t. communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht en deontologie én samenleving en politiek inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek, communicatiewetenschappen, en sociaal recht.
 • Pakket uit de Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt
 • Fysiologie en anatomie van de mens
 • Beperkt pakket algemene chemie
 • Uitbreiding van wiskunde: statistiek

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind, Sport en bewegen)
 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk
 • Relevante Se-n-se:  Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 2
Duits 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen 6
Filosofie 2
Statistiek 1
ICT 1
Esthetica 1
Module verbreding 1
Totaal 33