3de graad - 1de leerjaar

Opvoeding en Begeleiding

Inhoud

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving.  Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstige kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Studierichtingsprofiel

  • Strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van het kind van o tot 12 jaar)
  • Pedagogische modellen toepassen op kinderopvang, opvoedingssituaties en orthopedagogiek
  • Deontologie
  • Reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de kinderopvang
  • Vorming tot kinderbegeleider baby’s, peuters en schoolgaande kinderen: ondersteunen en pedagogische handelen in kinderopvang
  • 16 graaduren stage

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op de arbeidsmarkt of op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
  • Pedagogie van het jonge kind
  • Sociaal-agogisch werk
  • Onderwijs
  • Relevante Se-n-se:  Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Engels 2
Frans 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Opvoeding - begeleiding 8
Stage 8
ICT 1
Totaal 32