Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Wetenschappen-Wiskunde

Inhoud

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de
kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

 

Studierichtingsprofiel

  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
  • Onderzoeksvaardigheden en labo

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
  • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Biotechniek, Gecombineerde studiegebieden (digital design)
  • Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg
  • Geneeskunde, Tandheelkunde en Dierengeneeskunde
  • Onderwijs

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 6
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
ICT 1
Mens en samenleving 1

Optie 1:
Verdiepingsmodule 2
Totaal 32

Optie 2:
STEM 2
Totaal 32