Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Moderne Talen-Wetenschappen

Inhoud

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over
natuurwetenschappelijke vragen.

 

Studierichtingsprofiel

 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
 • Duits
 • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
 • Onderzoeksvaardigheden en labo
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren, statistiek

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosters talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, gecombineerde studiegebieden (digital design), Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie, Biomedische wetenschappen
 • Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication)
 • Journalistiek, Communicatiemanagement
 • Onderwijs

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Duits 2
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32