Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Latijn-Wiskunde

Inhoud

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen
verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Studierichtingsprofiel

 • Latijn
 • Uitgebreid pakket wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
 • Beperkte uitbreiding wetenschappen (chemie, biologie, fysica)

 

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Taal- en Letterkunde, toegepaste taalkunde Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Biotechniek, Computerwetenschappen, Fysica, fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde
 • Gecombineerde studiegebieden (digital design)
 • Gezondheidszorg, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 4
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 1
Wiskunde 6
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 1
Mens en samenleving 1
Totaal 34