Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Latijn-Moderne Talen

Inhoud

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De
leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

 

Studierichtingsprofiel

 • Latijn
 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
 • Duits

 

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, taal- en regiostudies)
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)
 • Sociaal-agogisch werk
 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)
 • Politieke en Sociale wetenschappen
 • Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Duits 2
Latijn 4
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 2
Mens en samenleving 1
Totaal 32