Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Humane Wetenschappen

Inhoud

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en
statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken
analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën.

Studierichtingsprofiel

  • Sociale en gedragswetenschappen: vanuit een theoretische benadering (theorieën, begrippen en tradities) kritisch reflecteren over visies en thema’s uit volgende wetenschapsgebieden: sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek, communicatiewetenschappen en sociaal recht
  • Filosofie met aandacht voor thema’s en vragen uit de antropologie, moraalfilosofie, wetenschapsfilosofie en metafysica
  • Kunstbeschouwing
  • Uitbreiding van wiskunde: statistiek

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
  • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Psychologie en Pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Sociaal-agogisch werk
  • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde: Journalistiek, Communicatiemanagement

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Statistiek 1
Kunstbeschouwing 1
Filosofie 2
Sociale en gedragswetenschappen 4
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32