Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Economie-Wiskunde

Inhoud

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Studierichtingsprofiel

 • Uitgebreid pakket wiskunde
 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren
 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Strategische planning en marketingbeleid
 • Aspecten van financiering
 • Accounting en analyse van de jaarrekening

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Natuurwetenschappen, Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/Architectuur
 • Gecombineerde studiegebieden (digital design)
 • Computerwetenschappen, fysica en Sterrenkunde
 • Informatica en Wiskunde
 • Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde
 • Onderwijs
 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Wiskunde 6
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Economie 4
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32