Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 1de leerjaar

Economie Moderne Talen

Inhoud

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Studierichtingsprofiel

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten
 • Strategische planning en marketingbeleid
 • Aspecten van financiering
 • Accounting en analyse van de jaarrekening
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
 • Duits

 

Vervolgopleidingen na de derde graad

In deze studierichting word je voorbereid op een (logische) doorstroming in het hoger onderwijs naar:
 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europerse talen en culturen, Oosters talen en culturen, Taal- en regiostudies)
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen

5de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 3
Frans 3
Duits 2
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Economie 4
Esthetica 1
ICT 1
Verdiepingsmodule 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32