Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Organisatie en logistiek

Inhoud

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Leerlingenprofiel

Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en je bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.

Je verdiept je in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Je zet doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

Studierichtingsprofiel

Specifiek voor deze studierichting:

  • Uitvoerende taken m.b.t. ontvangst en opslag van goederen
  • Administratieve vaardigheden in functie van onthaal: documenten en data verwerken en digitaliseren; logistieke ondersteuning vergaderingen en events
  • Uitvoerende taken m.b.t. winkelbeheer: producten voorbereiden en presenteren
  • Communicatieve vaardigheden in functie van onthaal en verkoop

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting distributie en logistiek.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs. Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt, bv. als administratief medewerker in een kantoor of als retailmedewerker in een kleine, middelgrote of grote winkel.

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands
Engels
Frans
MAVO - Wiskunde 4
Organisatie & logistiek
  • Administratie (4)
  • Retail en logistiek (5)
  • ICT & ondersteuning (3)
12
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 1
ICT 1
Taalbeheersing 1
Leren leren en coaching 1
Totaal 32