Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Latijn

Inhoud

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de eerste graad, aangevuld met Latijn, heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur en hou je van analytisch denken. Je bent leergierig en bereid zelfstandig kennis te verwerven.

Je hebt een positieve ingesteldheid tegenover studeren en bent bereid voldoende studietijd in je planning in te bouwen.

Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen en je hebt een brede culturele interesse. Je beseft dat je nu de nodige leerhoudingen ontwikkelt voor hogere studies.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
  • Aandacht voor wiskunde en wetenschappen
  • Ontwikkelen van een algemeen historisch inzicht
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen

Overgang naar de derde graad

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Moderne talen.

Je kunt ook overstappen naar een richting zonder Latijn (bv. Wetenschappen-Wiskunde): je hebt hetzelfde pakket wetenschappen en wiskunde gekregen als de andere leerlingen in de tweede graad.

Vervolgopleidingen na de derde graad

Alle studierichtingen Latijn hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Latijn 4
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
ICT 1
Taalbeheersing 1
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32