Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
2de graad - 1de leerjaar

Bedrijfswetenschappen

Inhoud

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie krijg je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Bedrijfswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting.

Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Studierichtingsprofiel

De richting biedt een brede vorming met een pakket algemene vakken, talen en wiskunde. De talen (Nederlands, Frans, Engels) worden theoretisch en praktisch aangeboden. De wiskunde is belangrijk ter ondersteuning van je specifieke vorming.

Tijdens de lessen economie wordt uitgebreid aandacht besteed aan het keuzegedrag tussen producent en consument, de marktwerking, internationale handel en economische integratie. Ook accounting en aspecten van vennootschapsrecht komen daarbij aan bod.

Het leerplan economie wordt gerealiseerd binnen een ruimer tijdsbestek (6 lesuren per week in plaats van 4 lesuren). Op die manier komt er ruimte vrij voor verdieping, remediëring en differentiëring.

Overgang naar de derde graad

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Bedrijfswetenschappen.

Een overgang naar een richting binnen een ander domein is soms nog haalbaar. In enkele gevallen moet je wat specifieke vakinhouden bijwerken. Hoe vroeger deze overgang gebeurt, hoe meer kans op slagen je hebt.

Vervolgopleidingen na de derde graad

  • International Affairs
  • Sociaaleconomische wetenschappen
  • Onderwijs
  • Handelswetenschappen
  • Bedrijfskunde
  • ...

3de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Duits 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 1
Economie 6
ICT 1
Taalbeheersing 1
Artistieke vorming 1
Mens en samenleving 1
Totaal 32