3de graad - 3de leerjaar

Specialisatiejaar Kinderzorg

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met kinderen en hun sociaal netwerk, binnen een team. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • leer je kinderen begeleiden.
  • staat bij het begeleiden van kinderen aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en het stimuleren van de ontwikkeling centraal. Hierbij zijn stimulering van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit,… essentieel.
  • draag je als kinderbegeleider zorg voor het menselijk functioneren van het kind en voor de interactie met ouders/opvoedingsverantwoordelijken in functie van de begeleiding van het kind. Bovendien betrekt een begeleider ook externen en de buurt bij de begeleiding van kinderen.
  • maakt dit leren ‘begeleiden’ deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven en is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie.
  • leer je daarbij functioneren als lid van een team binnen een organisatie.

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op de arbeidsmarkt als begeleider binnen de kinderopvang (baby’s, peuters en schoolgaande kinderen). Een Se-n-Se-opleiding of een opleiding HBO5 verpleegkunde behoort ook tot de mogelijkheden.

Specialisatiejaar Kinderzorg
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Expressie 2
Frans 2
Verzorging - LES 10
Verzorging - STAGES 12
Totaal 34