3de graad - 2de leerjaar

Verzorging

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • leer je, als deel van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven, zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen.
  • verwerf je ondersteunende kennis en vaardigheden op het vlak van gezondheid en welzijn, pedagogisch en agogisch handelen en indirecte zorg.
  • leer je functioneren als lid van een team binnen een organisatie.
  • verdiep je je in de totaalzorg, in diverse eenvoudige zorg- en opvangsituaties (onder verwijderd toezicht) en in complexe zorg- en opvangsituaties (onder directe begeleiding).
  • werk je op een methodische wijze rekening houdend met een aantal basisprincipes zoals belevingsgericht, zelfzorggericht, comfortgericht, ergonomisch, economisch, ecologisch, hygiënisch en veilig werken. Je doet dit binnen de context van het professioneel werken als verzorgende in woonzorgcentra, in gezinszorg en in kinderopvang. Een actieve leeromgeving helpt je groeien in competentie.

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op een zevende specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg.

6de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Plastische opvoeding 1
Verzorging - LES 11
Verzorging - STAGES 12
34