Inschrijvingen schooljaar 2024-2025 vanaf 15 april 2024 Aanmelden
3de graad - 2de leerjaar

Sociale en Technische Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse voor mens en samenleving en voor natuurwetenschappen. Je bent creatief en sociaal. Je bent kritisch ingesteld ten opzicht van jezelf en bent bereid om via onderzoek oplossingen te vinden.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • werk je verder aan de verkenning van de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin.
  • krijg je een wetenschappelijke onderbouw vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
  • ontwikkel je verder een aantal competenties die in de tweede graad Welzijnswetenschappen reeds in beperkte mate verworven werden.
  • onderzoek je binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen.
  • leer je binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren

Toekomstgericht?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze studierichting je vooral wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor) in een sociale richting.

6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 5
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Integrale opdrachten 5
Sociale wetenschappen 4
32