3de graad - 2de leerjaar

Wiskunde-Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt een ruime belangstelling voor en bent sterk in wiskunde en exacte wetenschappen. Je kan zeer accuraat en methodisch werken en denken. Je beschikt ook over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten wetenschappen en wiskunde centraal. 
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd. Je kan de cursus van 6 uur wiskunde uitbreiden naar 8 uur via de vrije ruimte.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • stimuleert een creatieve aanpak onderzoekscompetenties en wiskundige taalvaardigheid. 
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens. Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht.

Toekomstgericht?

De studierichting wetenschappen-wiskunde bereidt je voor op hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden na Wetenschappen-wiskunde zijn heel uitgebreid. Er zijn geen beperkingen.

  6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 2
Chemie 2
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 2
Wiskunde 6
Module 2
32