3de graad - 2de leerjaar

Latijn-Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt in de tweede graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur en hou je van analytisch denken.
Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten Latijn en wetenschappen centraal
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld.
  • bevat de component wetenschappen de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. We besteden aandacht aan het verzamelen van empirische gegevens en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van gegevens gebeurt via experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellen, boeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van gegevens. Onderzoekscompetenties krijgen de nodige aandacht.
  • neemt ook de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De nadruk ligt op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Toekomstgericht?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.

6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1/2
Chemie 2/1
Fysica 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 2
Wiskunde 4
Latijn 4
Module 2
33