4de jaar - 2de graad

Maatschappij en welzijn
ASO
Humane Wetenschappen
TSO
Sociale en Technische Wetenschappen
BSO
Voeding Verzorging
Economie en organisatie
ASO
Economie
TSO
Handel
BSO
Office en Retail
Taal en cultuur
ASO
Latijn
TSO
Handel-Talen
STEM
ASO
Wetenschappen
Wetenschappen STEM