2de graad - 4de leerjaar

Voeding Verzorging

Leerlingenprofiel

Je bent sociaal voelend en creatief, je werkt graag met mensen en hebt aandacht voor hun leef- en woonsituatie. Respect voor eigenwaarde en geduld maken deel uit van je karakter.

Studierichtingsprofiel

  • Bij uitstek praktijkgerichte studierichting. De te verwerven kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktijkgerichte wijze aangeboden
  • Focus op samenhang tussen de zorg voor gezondheid en welzijn, de ondersteuning bij (ped)agogische activiteiten en de zorg voor maaltijden, lokalen, keuken, leefruimten en linnen
  • Aandacht voor de totaalzorg

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Verzorging.

  4de jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
Frans 2
Engels 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Toegepaste informatica 1
Verzorging - Voeding 16
34