2de graad - 4de leerjaar

Humane Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de eerste graad heb je een bijzondere belangstelling voor de mens, de samenleving, cultuur, kunst en actualiteit. Je kan zowel zelfstandig als in groep aan de slag gaan.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Aandacht voor talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden), wiskunde en wetenschappen.
  • Inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen
  • Wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij vanuit verschillende invalshoeken (filosofie, antropologie, sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen,...) met aandacht voor onderzoekscompetenties
  • Observatie en analyse van complexe maatschappelijke thema’s
  • Klemtoon op kritisch reflecteren en omgaan met informatie.

Toekomstgericht?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Humane wetenschappen.

  4de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 4
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Informatica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
32