3de graad

Latijn-Moderne Talen

Leerlingenprofiel

Je hebt in de tweede graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur en hou je van analytisch denken. Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de twee taalgebonden componenten Latijn en moderne talen centraal
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • krijgt de studie van de moderne talen extra aandacht. Naast Frans en Engels staat ook Duits op het programma. De aandacht gaat naar de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Door het zelfstandig uit- voeren van een onderzoeksopdracht over een literair of taalkundig onderwerp worden onderzoekscompetenties ontwikkeld.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de westerse wereld.

Toekomstgericht?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie: voorbereiding op verder studeren in het hoger onderwijs met ruime keuzemogelijkheden. De verdere studiemogelijkheden na Latijn-moderne talen zijn heel uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident.
Logische vervolgopleidingen zijn vooral te situeren in de richtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, rechten, menswetenschappelijke richtingen,... 

  5de en 6de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 3
Latijn 4
Module 2
Natuurwetenschappen 2
32