2de graad - 4de leerjaar

Handel-Talen

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de eerste graad heb je interesse in een administratieve en taalkundige studierichting. Geïntegreerde administratieve opdrachten met veel aandacht voor de (zakelijke) communicatie in het Nederlands en drie vreemde talen vormen de ruggengraat van de opleiding.

Studierichtingsprofiel

  • Nadruk op specifieke handelstaal en praktische kennis van Nederlands, Frans, Engels en Duits, zowel mondeling als schriftelijk
  • Minder bedrijfshuishoudkunde en wiskunde dan in de richting Bedrijfswetenschappen
  • Je gebruikt de computer voor rechtstreekse toepassingen

Toekomstgericht?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Taal en Communicatie.

4de jaar
Nederlands 4
Frans 5
Engels 4
Duits 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 3
Bedrijfseconomie 3
32