2de leerjaar B

Complementair 2de Leerjaar B
Economie en organisatie 5
Maatschappij en welzijn 5
Leren leren/coaching 1
Totaal: 11
Basisvorming 2B
Engels 1
Frans 2
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Artistieke Vorming 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Totaal: 21