2de graad - 4de leerjaar

Sociale en Technische Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt interesse voor mens en samenleving en voor natuurwetenschappen. Je bent creatief en sociaal.
Je bent kritisch ingesteld ten opzicht van jezelf en bent bereid om via onderzoek oplossingen te vinden.

Studierichtingsprofiel

  • Studie van de wisselwerking mens, voeding en milieu
  • Wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
  • Ontwikkeling van verschillende competenties (onderzoeken, organiseren, presenteren, reflecteren)
  • Leren in samenhang (tijdens integrale opdrachten).

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Welzijnswetenschappen.

  4de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 3
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 4
Godsdienst 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 1
Integrale opdrachten 6
Sociale Wetenschappen 3
32