2de graad - 4de leerjaar

Economie

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de eerste graad heb je bijzondere interesse voor wiskunde en economisch-maatschappelijke problemen.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Aandacht voor talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden), wiskunde en wetenschappen
  • Inzichten in economische basisprincipes (actoren, marktwerking, duurzaam ondernemerschap, groei, internationale handel,...)
  • Veel aandacht voor de actualiteit

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Economie-Moderne talen of Economie-Wiskunde. Ook de richting Humane wetenschappen behoort tot de mogelijkheden, mits een inhaalpakket.
De overstap naar de richting Moderne talen-Wetenschappen is eveneens mogelijk.
Voor wie het pakket algemene en economische vakken te zwaar of te theoretisch wordt, zijn de richtingen Bedrijfswetenschappen en Taal en Communicatie zeker interessante uitwegen.

 

 


 

 

 

  4de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3/2
Duits 1
Wiskunde 4/5
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Informatica 1
Economie 4
32