2de graad - 4de leerjaar

Wetenschappen STEM

Leerlingenprofiel

Je hebt in de eerste graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd. Je kan omgaan met het abstracte wetenschappelijke denken. Je hebt een ruime belangstelling voor en bent sterk in wiskunde, wetenschappen en STEM.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Focus op wiskunde en wetenschappen en STEM
  • Algemene en abstracte benadering van wiskunde
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen
  • Interesse voor ICT

Toekomstgericht?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Wetenschappen-Wiskunde of Wetenschappen-Wiskunde met STEM.
Ook de richtingen Wetenschappen-Moderne Talen, Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde en Humane wetenschappen behoren tot de mogelijkheden, mits een inhaalpakket. 

4de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
STEM 2
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 1
32