2de graad - 4de leerjaar

Wetenschappen

Leerlingenprofiel

Je hebt in de eerste graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd. Je kan omgaan met het abstracte wetenschappelijke denken. Je hebt een ruime belangstelling voor en bent sterk in wiskunde, wetenschappen en talen.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Focus op wiskunde en wetenschappen
  • Algemene en abstracte benadering van wiskunde
  • Aandacht voor (moderne vreemde) talen (met een nadruk op communicatieve vaardigheden)
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen

Toekomstgericht?

De logische vervolgopleiding in de derde graad is de studierichting Wetenschappen-Wiskunde of Moderne Talen-Wetenschappen.
Ook de richtingen Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde en Humane wetenschappen behoren tot de mogelijkheden, mits een inhaalpakket. 

  4de jaar
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Muzikale Opvoeding 1
Economie 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Informatica 1
32