2de graad - 4de leerjaar

Latijn

Leerlingenprofiel

Naast je kennis van basisvaardigheden uit de eerste graad, aangevuld met Latijn, heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur en hou je van analytisch denken.
Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen en je hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

  • Brede algemene theoretische vorming
  • Sterke klemtoon op (klassieke) talen en cultuur
  • Aandacht voor wiskunde en wetenschappen
  • Ontwikkelen van een algemeen historisch inzicht
  • Aanscherpen van probleemoplossend, analytisch en logisch denkvermogen

Toekomstgericht?

Deze studierichting bereidt voor op het doorstromen naar de derde graad Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen of Latijn-Moderne talen.

  4de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Duits 1
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Godsdienst 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Informatica 1
Latijn 5
32