3de graad

Latijn-Wiskunde

Leerlingenprofiel

Je hebt in de tweede graad de nodige basisvaardigheden opgebouwd, aangevuld met Latijn. Daarnaast heb je belangstelling voor (klassieke) taal en literatuur en hou je van analytisch denken.
Je beschikt over een goed geheugen en het nodige doorzettingsvermogen en hebt een brede culturele interesse.

Studierichtingsprofiel

In deze richting:

  • staan de componenten Latijn en wiskunde centraal.
  • gaat de aandacht bij Latijn naar literaire teksten, naar inhoud en stijl. De taalkundige vorming heb je achter de rug.
  • bestudeer je in Latijn poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. De lectuur van de Latijnse auteurs brengt je ook in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de westerse wereld.
  • vragen de lessen wiskunde voldoende inzicht en abstractievermogen. Alle nodige begrippen uit analyse, discrete wiskunde, algebra, meetkunde, statistiek en kansberekening worden grondig bestudeerd.
  • is je redeneervaardigheid en het probleemoplossend denken erg belangrijk bij de zuiver wiskundige vraagstukken.
  • wordt een creatieve aanpak onderzoekscompetenties gestimuleerd.

Toekomstgericht?

Deze studierichting heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat deze algemeen vormende studierichting je enkel en alleen wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De verdere studiemogelijkheden zijn heel uitgebreid, er zijn geen beperkingen.

  5de en 6de jaar
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Godsdienst 2
Esthetica 1
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Fysica 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Biologie 1
Wiskunde 6
Latijn 4
Module 2
32