Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020 / Afhalen rapport einde schooljaar

Wie is wie?

Directie en coördinatoren

Het team dat dagelijks samenwerkt om het drukke schoolleven vlot en aangenaam te laten verlopen, bestaat uit:

Directie:
Anja Haverals
anja dot haverals at vko dot be
052 35 71 21

Coördinatoren:
Ronny De Borger
ronny dot deborger at vko dot be
Klaartje Geeurickx
klaartje dot geeurickx at vko dot be
An Bogaert
an dot bogaert at vko dot be

 

Ondersteunend personeel/secretariaat

Een leerling met hoofdpijn? Verdriet om pesterijen? Een fiets beschadigd? Een boek zoek?...
Ze zijn onmisbaar. Het ondersteunend personeel van een middenschool heeft zoveel taken, en die worden vervuld door:

Els Hofman
els dot hofman at vko dot be

Isabel Mannaert
isabel dot mannaert at vko dot be

Vincent Cooreman
vincent dot cooreman at vko dot be

Lien Heyvaert
lien dot heyvaert at vko dot be

Katrien Temmerman
katrien dot temmerman at vko dot be

Thomas Bertens
thomas dot bertens at vko dot be

Gelijke onderwijskansen

1. Wat is GOK?

Het Gelijke Onderwijskansendecreet wil de onderwijsachterstand van kansarme kinderen wegwerken en de integratie bevorderen.

2. Wat zijn de voorwaarden om als school GOK-uren toegewezen te krijgen?

3. Wie is het GOK-team?

Het team bestaat uit een aantal leerkrachten die les geven in de middenschool. De GOK-verantwoordelijke is An Bogaert.

4. Hoe werkt GOK?

Een eerste stap was het vastleggen van de thema's waar binnen onze school rond GOK zou worden gewerkt.
Onze school opteerde om rond de twee volgende thema's te werken:

Voor elk thema werden eerst doelstellingen vastgelegd, waaruit verschillende acties zouden voortvloeien. Zo bekwamen we een actieplan.

Tijdens deze drie schooljaren wordt er aan de opgestelde acties gewerkt. Bij elke actie wordt zo veel mogelijk gestreefd de hele schoolbevolking erbij te betrekken.

Een globale aanpak komt niet alleen ten goede aan jongeren met problemen, maar ook de andere leerlingen genieten van een bijkomende hulp en ondersteuning.

Door GOK op school groeit er een school die oog heeft voor elk kind of het nu kansarm of kansrijk is. We proberen in een gezond en aangenaam klimaat het beste uit ieder kind te krijgen en het een richting te laten volgen die het best bij hem of haar past.

Stagecoördinator

De contactpersoon voor VKO is Kristien Van Hoof.
kristien dot vanhoof at vko dot be

CLB

De nauwe samenwerking met het team van het CLB verloopt op vier terreinen:

CLB van Noordwest-Brabant, Nieuwstraat 120, te Asse.
Tel. 02 452 79 95
De CLB-verantwoordelijke is Annelies Bouchez.

Zorg

Voor een gesprek over problemen in de klas, op school, thuis, enz. kan de leerling steeds terecht bij de klastitularis.
De coördinator kwaliteitszorg zorgt ervoor dat leerlingen met een leerstoornis een goede begeleiding en opvolging krijgen op school. De verantwoordelijke hiervoor is An Bogaert.
Heeft een leerling faalangst of een ander probleem, dan kan deze terecht bij Sandra Van den Bossche en Kristien Van den Cruyce of bij de andere leerlingbegeleiders Katleen Hofman en Angela Asselman en Caroline De Vos.

SCHOOLBESTUUR VZW VKO OPWIJK

Voorzitter:

Ondervoorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Leden: