Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020 / Afhalen rapport einde schooljaar

De leerlingenraad van VKO-Middenschool

Dagelijks zitten de leerlingen aan hun banken en luisteren ze vol aandacht naar de leerkracht die vooraan staat. VKO Middenschool wil dit wel eens anders zien en stelt daarom ieder schooljaar een leerlingenraad samen.

Leerlingenraad... Leerlingenparticipatie... Het zijn woorden die je vaak hoort op onze school, maar weet je ook wat ze willen zeggen? Participeren wil zeggen: deelnemen, meedoen... Wanneer we het hebben over leerlingenparticipatie dan hebben we het over leerlingen die zich op de een of andere manier willen inzetten om mee te helpen bouwen aan een open, leerlinggerichte en aangename school.

Onder begeleiding van enkele leerkrachten krijgen leerlingen tijdens zo'n leerlingenraad inspraak in het schoolgebeuren. We leren ze initiatief te nemen, opbouwende kritiek te uiten, actief te luisteren, leren op te komen voor hun mening en deze te argumenteren.